بسته پشتیبانی متلب برای NI ELVIS II

عنوان انگلیسی: MATLAB Support Package for NI ELVIS IIزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۱۶۰کلید واژه ها:daqDAQ Carddata acquisitiondata acquisition toolboxDiodeElectrical EngineeringElectronic Engineeringelectronicselviselvis 2elvis iifunction Read More →

مالتی متر دیجیتال Advantest R6552 (IVI-C)

عنوان انگلیسی: Advantest R6552 Digital Multimeter (IVI-C)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۲۰کلید واژه ها:advantest r6552 digital multimeter iviautomationcontroldriversInstrument Controlinstrument driverstestابزار دقیقخودکار سازیسیستم کنترلشبکه عصبیکنترل Read More →

مالتی متر دیجیتال Advantest R6552

عنوان انگلیسی: Advantest R6552 Digital Multimeterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۶۸کلید واژه ها:advantest r6552 digital multimeterautomationdriversInstrument Controlinstrument driversmeasurementtestابزار دقیقخودکار سازیسیستم کنترلشبکه عصبیکنترل ابزارکنترل سیستمکنترل Read More →

Agilent 34401A مولتی متر دیجیتال – درایور

عنوان انگلیسی: Agilent 34401A Digital Multimeter – Driverزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۴۴کلید واژه ها:۳۴۴۰۱aagilentautomationdigitaldmmdriverInstrument Controlinstrument driverinstrument driversmultimeterابزار دقیقخودکار سازیسیستم کنترلشبکه عصبیکنترل ابزارکنترل سیستمکنترل Read More →

شمارنده Fluke

عنوان انگلیسی: FlukeLoggerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۵۷کلید واژه ها:applicationdaqDAQ Carddata acquisitiondata aquisition fluke serial loggerexampleflukefluke 45instrumentmeasurementmultimetersignal processingاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپردازش سیگنالجمع آوری دادهدریافت Read More →

باس واسط با هدف کنی KPIB

عنوان انگلیسی: KPIB — Kenny-Purpose Interface Busزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۱۴۸کلید واژه ها:automationInstrument ControlkeysightmeasurementTemperature Controlابزار دقیقترمودینامیکترموستاتتغییر دماخودکار سازیدمادمای محیطسیستم کنترلسیستم کنترل حرارتشبکه عصبیکنترل Read More →

یکسو ساز دیودی نیم موج

عنوان انگلیسی: Half wave Diode based rectifierزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۹۹کلید واژه ها:Diodeindustrial electronicspower electronicsPower SystemRecctifierrectifiersim power systemSimPowerSystemsimulinkادوات الکترونیکیادوات الکترونیکی نیمه هادیادوات نیمه Read More →