تشخیص حرکت در یک پخش ویدئویی زنده

عنوان انگلیسی: Motion Detection in Live Video Streamزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۷۸کلید واژه ها:automotiveCommunicationsdata exportdata importdetectionImage Acquisitionimage processinglive video streammaking imagesmotionmotion detection in Read More →

شناسایی حرکت در جریان ویدئویی زنده

عنوان انگلیسی: Motion Detection in Live Video Streamزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۶۱کلید واژه ها:automotiveCommunicationsdaqDAQ Carddata acquisitiondata exportdata importdetectionimage processinglive video streammaking imagesmeasurementmotionmotion detection Read More →

تشخیص حرکت

عنوان انگلیسی: Motion Detectionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۴۲کلید واژه ها:cameracricketDigital Image ProcessingDigital Signal Processingdspedge detectionestimationImage Acquisitionimage processingmmreadmotionmotion dectionmotion detectionmoviemoving objectsignal processingstill cameraVideo Processingاستخراج Read More →

شناسایی حرکت

عنوان انگلیسی: Motion Detectionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۰۴کلید واژه ها:cameracomputer visioncricketDigital Image Processingestimationimage processingmmreadmotionmotion dectionmotion detectionmoviemoving objectsignal processingstill cameraVideo Processingبینایی کامپیوتریبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش Read More →

IMAQMOTION – تشخیص حرکت ،‌ دریافت تصویر

عنوان انگلیسی: IMAQMOTION – Image acquisition motion detectionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۵۶کلید واژه ها:applicationexampleface detectionFace recognitionImage Acquisitionimage processingimaqmotion image acquisition toolbox video motionاکتساب Read More →

تشخیص حرکت در یک ویدئو

عنوان انگلیسی: Motion Detection in a videoزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۲۴کلید واژه ها:Image Acquisitionimage processlivemorphologymotion detectionmoving objectssegmentationtrackingvideoVideo Processingاکتساب تصویراکتساب عکساندازه گیری الکترونیکیاندازه گیری Read More →

شناسایی و ضبط مزاحم

عنوان انگلیسی: Intruder Detection and Recordingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۳۴کلید واژه ها:applicationdaqDAQ Carddata acquisitionexampleImage Acquisitionmeasurementmotion sound detection surveillance video audio recordingpick of the Read More →

سیستم تشخیص و شناسایی چهره در متلب

عنوان انگلیسی: Face Detection and Recognition Systemزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۰۶۸کلید واژه ها:computer visiondetectionemailfaceface detectionFace recognitionflashguiImage Acquisitionimage processingmotionperson idphonerecognitionsecuritysystemاکتساب تصویراکتساب عکساندازه گیری الکترونیکیاندازه Read More →