مدل تصمیم گیری حرکت (MODE)

عنوان انگلیسی: MOtion DEcision (MODE) modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۷۸۱کلید واژه ها:Decision MakingDecision Support SystemDMDSSMCDMتصمیم گیریتصمیم گیری چند معیارهتصمیم گیری چند هدفهتصمیم گیری Read More →

تشخیص حرکت در یک پخش ویدئویی زنده

عنوان انگلیسی: Motion Detection in Live Video Streamزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۶۸کلید واژه ها:automotiveCommunicationsdata exportdata importdetectionImage Acquisitionimage processinglive video streammaking imagesmotionmotion detection in Read More →

شناسایی حرکت در جریان ویدئویی زنده

عنوان انگلیسی: Motion Detection in Live Video Streamزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۴۵کلید واژه ها:automotiveCommunicationsdaqDAQ Carddata acquisitiondata exportdata importdetectionimage processinglive video streammaking imagesmeasurementmotionmotion detection Read More →

A Codirectionality Assisted Motion Estimation Algorithm

عنوان انگلیسی: A Codirectionality Assisted Motion Estimation Algorithmتعداد کلیک: ۱۳۲۶کلید واژه ها:fast algorithmMotion estimatioSpatial Correlationtemporal correlation.A Codirectionality Assisted Motion Estimation AlgorithmA Codirectionality Assisted Motion Estimation Read More →

Simulation and Analysis of a TET-Walker Robot Motion

عنوان انگلیسی: Simulation and Analysis of a TET-Walker Robot Motionتعداد کلیک: ۱۴۰۷کلید واژه ها:reconfigurable robottetrahedron robottumbling gaitwalking gait.Simulation and Analysis of a TET-Walker Robot MotionSimulation Read More →