تجزیه و تحلیل مورفولوژی مجموع پلاکت با استفاده از همبستگی ۲-D

عنوان انگلیسی: Analysis of Platelet Aggregate Morphology Using 2-D Autocorrelationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۹۰کلید واژه ها:autocorrelationbackground correctionBalanced histogram thresholdingfluorescence microscopyimage processingmorphologyOtsu Methodplatelet aggregatesthresholdingآستانه Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:نظارت مورفوژنز- کنترل مورفولوژی رباتهای خود راه انداز زمینی توسط رباتهای هوایی

عنوان انگلیسی: Thesis:Supervised Morphogenesis – Morphology Control of Ground-based Self-Assembling Robots by Aerial Robotsتعداد کلیک: ۱۰۲۰کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:SWARMORPH: چند ربات مورفوژنز با استفاده از خود راه اندازی جهت دار

عنوان انگلیسی: Thesis:SWARMORPH: Multi-Robot Morphogenesis using Directional Self-Assemblyتعداد کلیک: ۱۲۷۷کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراگزارش آکادمیکدانلود رایگان پایان Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:خود راه اندازی جهت دار بهبود شده بر اساس استخدام و راهنمایی فعال

عنوان انگلیسی: Thesis:Enhanced Directional Self-Assembly based on Active Recruitment and Guidanceتعداد کلیک: ۹۱۰کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراگزارش Read More →

الگوریتم قطعه بندی تصویر GrowCut

عنوان انگلیسی: GrowCut Image Segmentationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۸۵۰کلید واژه ها:Cellular Automatacomputer visionDigital Image Processinggraph cutgrowcutimage processingmorphologyplzzz send me the code for image Read More →

راه حل محل پیچ و خم maz

عنوان انگلیسی: maze_solutionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۹۰کلید واژه ها:Bellmandynamic programmingmarkov decision processOptimal ControlThis code file is an external reference for the paper:برنامه ریزی Read More →