شبیه سازی های مونته کارلو با استفاده از متلب

عنوان انگلیسی: Monte Carlo simulations using MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۴۳۵کلید واژه ها:analysisEconometricsEconomicsEconomics in MATLABfinanceFinancial EngineerigFinancial EngineeringFinancial ToolboxMATLAB for Economicsmodelingmonte carlo simulationornsteinvariance reductionاقتصاداقتصاد Read More →

مونت کارلو آمریکایی

عنوان انگلیسی: American Monte Carloزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۲۵کلید واژه ها:american monte carlobermudan monte carlolongstaffscwartzmonte carlopolicy iterationregressiontreesupper boundsالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب Read More →

شبیه سازی مونته کارلو و قیمت گذاری مشتقات

عنوان انگلیسی: Monte Carlo Simulation and Derivatives Pricingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۹۳کلید واژه ها:batescevdddisretizationhestonmertonmonte carlonignigcirniggouqe schemesabrsample schemevgvgcirvggouالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیروش Read More →

شبیه سازی مونت کارلو با سیمیولینک

عنوان انگلیسی: Monte Carlo Simulation with Simulinkزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۹۱کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABautomotivebiologycontrol designdemoguisimulationsimulinkstatisticsسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا Read More →

قیمت گذار انتخاب هستون

عنوان انگلیسی: Heston Option Pricerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۳۴۶کلید واژه ها:blackscholescallfinanceFinancial EngineeringFinancial Toolboxhestonmoneynessmonte carlomontecarlooptionpricingrandomsimulationskewsmilestochasticvolatilityالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیتحلیل مالیتحلیل مالی در Read More →

توابع کاپیولا

عنوان انگلیسی: Copula Functionsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۶۰کلید واژه ها:Copulacorrelationmonte carloNonlinear CorrelationPower SystemprobabilityProbablistic Modelstatisticsاحتمالاتالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیانرژیتوان الکتریکیروش مونت‌کارلوسامانه انرژیسامانه Read More →

شبیه سازی هستون با استفاده از مونته کارلو

عنوان انگلیسی: Heston Simulation using Monte Carloزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۵۹کلید واژه ها:hestonmonte carloالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیروش مونت‌کارلوشبیه سازی تصادفیفرایندهای Read More →