نتایج جستجو برای «modulations»

تعداد کلیک: 2220
عنوان انگلیسی: ASK, OOK, FSK, BPSK, QPSK, 8PSK modulations
لینک: http://codesara.ir/content/m1053034-ask-ook-fsk-bpsk-qpsk-8psk-modulations
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1053034
تعداد کلیک: 1178
عنوان انگلیسی: Baseband numeric transmission
لینک: http://codesara.ir/content/m1098573-baseband-numeric-transmission
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1098573
تعداد کلیک: 1959
عنوان انگلیسی: Basic OFDM
لینک: http://codesara.ir/content/m1098684-basic-ofdm
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1098684
تعداد کلیک: 1075
عنوان انگلیسی: Digital Modulation
لینک: http://codesara.ir/content/m1576968-digital-modulation
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1576968
تعداد کلیک: 2928
عنوان انگلیسی: IEEE 802.11a WLAN model
لینک: http://codesara.ir/content/m1075470-ieee-802-11a-wlan-model
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1075470
تعداد کلیک: 14976
عنوان انگلیسی: MATLAB for Digital Communication
لینک: http://codesara.ir/content/m1075581-matlab-for-digital-communication
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1075581

تلفیق ASK, OOK, FSK, BPSK, QPSK, 8PSK