تلفیق ASK, OOK, FSK, BPSK, QPSK, 8PSK

عنوان انگلیسی: ASK, OOK, FSK, BPSK, QPSK, 8PSK modulationsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۲۷۹کلید واژه ها:۸pskaskBinary Phase-Shift KeyingbpskbuenoCommunicaton SystemDigital Modulationfskhttpwwwmathworkscommatlabcentralfileexchangeindextermtag3a22fsk2it is very nicemodulationmodulation techused Read More →

مدل NFC با شمای مدولاسیون ASK ساده و AGC

عنوان انگلیسی: NFCزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۷۴کلید واژه ها:agcaskCommunicaton Systemnfcتحلیل سیستم های مخابراتی در متلبسیستم مخابراتیسیستم های مخابراتیطراحی سیستم های مخابراتی در متلبکاربرد Read More →

مدل شبکه بیسیم محلی IEEE 802.11a

عنوان انگلیسی: IEEE 802.11a WLAN modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۸۸۶کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم ها۸۰۲۱۱۸۰۲۱۱aadaptive modulation and codingadative modulation and coding over Read More →

مدولاسیون دامنه ای

عنوان انگلیسی: Amplitude Modulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۲۴کلید واژه ها:amamplitude modulationCommunicationsdemodulationdsbdsblcdsbscmodulationافزایش برد سیگنالپهنای باند کانالدمدولاتوردمدولاسیونسیگنالسیگنال اطلاعاتفرکانسمدولاتورمدولاسیونمدولاسیون دامنه ایAmplitude Modulation فرم عضویت در خبرنامه Read More →

مدولاسون دیجیتال

عنوان انگلیسی: Digital Modulationsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۵۰کلید واژه ها:askbfskCommunicaton Systemdemodulationmodulationmskpskqpskwirelessافزایش برد سیگنالپهنای باند کانالتحلیل سیستم های مخابراتی در متلبدمدولاتوردمدولاسیونسیستم مخابراتیسیستم های مخابراتیسیگنالسیگنال Read More →

پیاده سازی OFDM پایه در متلب

عنوان انگلیسی: Basic OFDMزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۳۱کلید واژه ها:berbpskCommunicaton SystemmodulationsofdmOrthogonal Frequency-Division Multiplexingplz help me to for turbo coded ofdm thanxwirelessآنالوگتحلیل سیستم های Read More →

مدولاسیون دیجیتال

عنوان انگلیسی: Digital Modulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۰۶کلید واژه ها:۸psk modulationsaskber in askbpskdemodulationDigital Modulationfskfsk demodulationmodulationnrzookqpskthankافزایش برد سیگنالپهنای باند کانالدمدولاتوردمدولاسیونسیگنالسیگنال اطلاعاتفرکانسمدولاتورمدولاسیونمدولاسیون دیجیتالDigital Modulation فرم Read More →

کانال انتقال داده های عددی

عنوان انگلیسی: Baseband numeric transmissionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۱۳کلید واژه ها:askCommunicationsCommunicaton Systemconstellationeyediagrammodulationsnoiseqamتحلیل سیستم های مخابراتی در متلبسیستم مخابراتیسیستم های مخابراتیطراحی سیستم های مخابراتی Read More →