جعبه ابزار FEM برای مکانیک جامدات

عنوان انگلیسی: FEM toolbox for solid mechanicsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۷۹کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلDifferential Equationdifferential equationsdynamicsFinite Elementsmodal analysisodePDEsolid mechanicsstaticsاجزای محدودالمان محدودحل Read More →

تشخیص عوامل خیرخطی با تبدیل فوریه سریع صفر شده در مراحل (زمان های) ابتدایی

عنوان انگلیسی: Nonlinearity Detection using Zeroed Early-Time FFTsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۳۰کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABautomotivedynamic systemsmeasurementmodalnonlinearitysignal processingstructural dynamicsvibrationسیستم های پروازیکاربرد متلب Read More →

تشخیص عوامل خیرخطی با تبدیل فوریه سریع صفر شده در مراحل (زمان های) ابتدایی

عنوان انگلیسی: Nonlinearity Detection using Zeroed Early-Time FFTsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۲۴کلید واژه ها:AerospaceautomotiveCurve Fittingdynamic systemsFunction ApproximationFunction Fittingmeasurementmodalnonlinearitysignal processingstructural dynamicsvibrationارتعاشارتعاش مکانیکیارتعاشاتاستنباط آماریانالیز عددیبرازش Read More →