نتایج جستجو برای «modal analysis»

تعداد کلیک: 2391
عنوان انگلیسی: ANSeismic -- Seismic Analysis of Structures with ANSYS and SAP2000
لینک: http://codesara.ir/content/m1768585-anseismic-seismic-analysis-of-structures-with-ansys-and-sap2000
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1768585
تعداد کلیک: 1842
عنوان انگلیسی: FEM toolbox for solid mechanics
لینک: http://codesara.ir/content/m1260053-fem-toolbox-for-solid-mechanics
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1260053

فرادرس آموزشی رایگان تحلیل المان محدود کاربردی با متلب برای مکانیک و عمران -بخش سوم