شبیه ساز چند روباتی یا MRSim (نسخه ۱٫۰)

عنوان انگلیسی: MRSim – Multi-Robot Simulator (v1.0)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۶۸۹کلید واژه ها:CommunicationsMobile Robotmobile robotsmultirobot systemssimulationبرنامه نویسی ربات های متحرکرباتربات انسان نماربات فوتبالیستربات Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:هجوم آوردن در محیط های ایستا و غیر ایستا: استراتژی جدید ارتباطی برای هم ترازی عنوان

عنوان انگلیسی: Thesis:Flocking in Stationary and Non-Stationary Environments: A Novel Communication Strategy for Heading Alignmentتعداد کلیک: ۸۶۷کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی ارشددانلود Read More →

شبیه سازی مدل Hata

عنوان انگلیسی: Hata model simulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۲۱کلید واژه ها:Communicaton Systemhatahata modellarge scalemedian path lossmobile communicationmobile computingpath losssimulationتحلیل سیستم های مخابراتی در Read More →

مقایسه روش های مدولاسیون BPSK و QPSK

عنوان انگلیسی: Comparison of BPSK and QPSK modulation schemesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۴۰۲کلید واژه ها:Binary Phase-Shift KeyingbpskDigital Modulationmobile communicationmodulationpskqpskQuadrature Phase-Shift Keyingتغییر فازرمز گذاریرمز Read More →

مدولاسیون و دمدولاسیون MSK

عنوان انگلیسی: MSK modulation and Demodulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۰۱کلید واژه ها:demodulationdigital modulation and demodulationmobile communicationmodulationmskافزایش برد سیگنالپهنای باند کانالدمدولاتوردمدولاسیونسیگنالسیگنال اطلاعاتفرکانسمدولاتورمدولاسیونمدولاسیون و دمدولاسیون Read More →

سوارکردن و پیاده سازی MSK

عنوان انگلیسی: MSK modulation and Demodulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۳۰کلید واژه ها:Communicaton Systemdemodulationdigital modulation and demodulationmobile communicationmodulationmskتحلیل سیستم های مخابراتی در متلبسیستم مخابراتیسیستم Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:تکامل مستقل خود راه اندازی در روبات های همگن

عنوان انگلیسی: Thesis:Evolving Autonomous Self-Assembly in Homogeneous Robotsتعداد کلیک: ۱۲۰۹کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراگزارش آکادمیکدانلود رایگان پایان Read More →