مثال ساده تشخیص فشردگی

عنوان انگلیسی: Compressive Sensing Simple Exampleزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۶۴کلید واژه ها:CompressionCompression in MATLABcompressive sensingData Compressionl1 magicl1 minimizationl1 normالگوریتم های فشرده سازیتئوری اطلاعاتفشرده Read More →

بهینه سازی عمومی با متلب

عنوان انگلیسی: Global Optimization with MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۴۷۹کلید واژه ها:Approximation AlgorithmsCrossoverCurve Fittingdirect searchFunction ApproximationFunction Fittinggenetic algorithmglobal optimizationglobal searchglobalsearchGraph algorithmsGrid computingMIMDMulticriteria Optimizationmultiobjective Read More →

? برای تشخیص فشردگی

عنوان انگلیسی: Coordinate descent for Compressed Sensingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۳۷کلید واژه ها:CompressionCompression in MATLABData Compressionimage processingmathematicsoptimizationresconstructionالگوریتم های فشرده سازیتئوری اطلاعاتفشرده سازیفشرده سازی Read More →

محاسبه ماتریس پایه ای

عنوان انگلیسی: Fundamental Matrix Computationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۹۰کلید واژه ها:computer visionDigital Image Processingepipolar geometryfundamental matriximage processingmultiple view geometrystereo visionبینایی کامپیوتریبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:مسئله سفر فروشنده دوره گرد با زمان ویندوز: تطبیق الگوریتم از سفر در زمان به بهینه سازی Makespan

عنوان انگلیسی: Thesis:The Travelling Salesman Problem with Time Windows: Adapting Algorithms from Travel-time to Makespan Optimizationتعداد کلیک: ۱۰۱۵کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی Read More →

دانلود رایگان پایان نامه: الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات برای کمینه سازی انرژی سیستم های مولکولی

عنوان انگلیسی: Thesis: Particle Swarm Optimization for Energy Minimization of Molecular Systemsتعداد کلیک: ۱۴۰۵کلید واژه ها:Colorado School of MinesThesisپایان نامهپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود Read More →

تشخیص چهره با روش کوانتیزه کردن نرم L1

عنوان انگلیسی: Face detection using L1 norm quantizationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۲۳۶کلید واژه ها:face detectionFace recognitionimage processingl1 norm minimizationپردازش تصاویر چهرهپردازش تصویرپردازش تصویر Read More →