بهینه سازی مهندسی – مقدمه ای با نرم افزارهای Metaheuristic

عنوان انگلیسی: Engineering Optimization — An Introduction with Metaheuristic Applicationsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۱۶کلید واژه ها:control designfinanceFinancial EngineeringmathematicsoptimizationParticle Swarm Optimizationpsosimulationstatisticsآموزش الگوریتم PSOالگوریتم PSOالگوریتم Read More →

الگوریتم جستجوی فاخته (CS)

عنوان انگلیسی: Cuckoo Search (CS) Algorithmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۵۳۱کلید واژه ها:Approximation AlgorithmsClassificationclusteringcontrol designData MiningdeDifferential Evolutionevolutionary algorithmsfinanceFinancial Engineeringglobal optimizationGraph algorithmshello sirhello sir i Read More →

الگوریتم کم شب تاب

عنوان انگلیسی: Firefly Algorithmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۲۶کلید واژه ها:computational intelligencecontrol designevolutionary computationEvolutionary OptimizationFirefly Aligorithmmathematicsmetaheuristicmetaheuristic algorithmsnatureinspired algorithmsoptimizationsimulationstatisticsالگوریتم کرم شب تاببهینه سازیبهینه سازی هوشمندمحاسبات Read More →

الگوریتم خفاش (دمو)

عنوان انگلیسی: Bat algorithm (demo)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۴۹کلید واژه ها:algorithmbat algorithmBat Optimization Algorithmcomputational intelligenceglobal optimizationmetaheuristicmetaheuristicsnatural computingnatureinspiredneural computingoptimizationSwarm Intelligenceالگوریتم ازدحام ذراتالگوریتم بهینه سازیالگوریتم Read More →