واکسل کردن مش

عنوان انگلیسی: Mesh voxelisationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۰۴۵کلید واژه ها:۳dcaddata importelementmeshpatchpolygonregion growingstlvoxelvoxeliseVoxelizeپیکسلجزئی سازیجزئیاتساختارعنصرواکسلوکسلوکسل پراکندهوکسل کردنواکسل کردن مشMesh voxelisation فرم عضویت در خبرنامه کدسرا Read More →

تبدیل یک آرایه منطقی سه بعدی به یک سطح STL مش

عنوان انگلیسی: Converting a 3D logical array into an STL surface meshزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۵۰کلید واژه ها:۳dcadconvertdata exportelementmeshstlvoxelVoxelizeپیکسلجزئی سازیجزئیاتساختارعنصرواکسلوکسلوکسل پراکندهوکسل کردنتبدیل یک Read More →

تابع دیداری سازی (ویژوال کردن) مش (mesh)

عنوان انگلیسی: Mesh Visualization Functionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۵۲کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب در Read More →

Freefem به متلب

عنوان انگلیسی: Freefem to matlabزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۲۸کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلDifferential EquationfreefemmeshesodePartial Differential EquationPDEreadvizualisationحل ODE در متلبحل عددی ODE در Read More →

مش منظم

عنوان انگلیسی: regular_meshزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۱۵کلید واژه ها:mesh nonconvex nonrectangular regular uniformPartial Differential EquationPDEحل معادلات دیفرانسیلمشتق جزئیمعادلات دیفرانسیل جزئیمعادلات دیفرانسیل خطیمعادله دیفرانسیلمعادله Read More →

کوتاه‌ترین مسیر صحیح در مش‌های مثلثی

عنوان انگلیسی: Exact geodesic for triangular meshesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۳۱کلید واژه ها:geodesicmathematicsshortest pathtriangular meshالگوریتم بلمن-فوردالگوریتم جانسونالگوریتم جستجوی A استارالگوریتم دیکستراالگوریتم فلوید-وارشالدرخت کوتاه Read More →