قطعه بندی MRI مغز

عنوان انگلیسی: MRI Brain Segmentationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۹۱کلید واژه ها:۳d segmentationBraindeedicomgraygreyimage processingmedicalsegmentationwhite matterتحلیل مغز انسانتحلیل مغز انسان در متلبتحلیل مغز در متلبتصویر Read More →

آستانه گذاری

عنوان انگلیسی: Thresholdingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۹۱کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxthresholding for medical imagingاطلاعات زیستیبیوانفورماتیکتحلیل داده های پزشکیتحلیل داده های زیستیتولباکس بیوانفورماتیکزیست داده ورزیزیست Read More →

Real-Time Haptic Simulation of Soft Tissue Deformation

عنوان انگلیسی: Real-Time Haptic Simulation of Soft Tissue Deformationتعداد کلیک: ۱۸۸۰کلید واژه ها:finite element methodHaptic RoboticReal-Time SimulationSoft Tissue DeformationReal-Time Haptic Simulation of Soft Tissue DeformationReal-Time Read More →

Mia 2.4

عنوان انگلیسی: Mia 2.4زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۱۴کلید واژه ها:guimatlabmedicalmedical image analysismiamia 24navigationجی پی‌ اسراهیابیژئودزیسیگنالمختصات دقیقموقعیت یابیناوبریناوبری ماهواره ایهدایتهدایت رادیوییMia 2.4Mia 2.4 فرم Read More →

اجرای کانتور فعال و پلت فرم فعال GUI

عنوان انگلیسی: Active Contours implementation and test platform GUIزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۹۷۴کلید واژه ها:activeactive contouractive contour modelsactive contourscomparecomputer visioncontourcontoursDigital Image Processingenhancementgeodesic snakesguiimageImage Read More →