مثال ها و اسلایدهای بسته Arduino IO

عنوان انگلیسی: Arduino IO Package Slides and Examplesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۸۲کلید واژه ها:analogarduinoclassdata exportdata importdigitalElectrical MotorEmbedded CentermeasurementsmechatronicsMicroprocessormotorpick of the weekpotwPWMroboticsxbeeالکترونیکالکترونیک دیجیتالریزپردازنده هاسایبرنتیکطراحی Read More →

نمودار سطح برای تصمیم گیری چند هدفه

عنوان انگلیسی: Leveldiagrams for multiobjective decision makingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۶۶۳کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theorycpohDecision MakingDecision Support SystemDMDSSMCDMMulticriteria Optimizationmultiobjective optimizationoptimizationpareto frontSystems theoryاتوماسیونبرنامه نویسی Read More →

اتوماسیون نیروی دریایی

عنوان انگلیسی: Marine Automaticsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۱۴کلید واژه ها:automaticsautomationcontrolcontrol designControl SystemsControl theorydemoelementslibrarymarinemathematicsmechatronicsmodelmodelingmodelsonboardregulationsimulationsimulinksystemsSystems theorytheoryاتوماسیونالکترونیکسایبرنتیکسیستم های کنترلکامپیوترمکاترونیکمکانیکمهندسی الکترونیکمهندسی برقمهندسی سامانه‌هامهندسی کامپیوترمهندسی کنترلمهندسی مکاترونیکمهندسی مکانیکنظریه Read More →

ربات تعقیب کننده رنگ

عنوان انگلیسی: Color Follower Robotزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۸۲۹کلید واژه ها:automationcolor followerdc motorImage Acquisitionimage processingInstrument Controlmechatronicsmicrocontrollerpicrc carrc servorobotself_ratingserial communicationserial port interfaceابزار دقیقاکتساب تصویراکتساب Read More →

اسیلاتور ماتسوکا با استفاده از سیمولینک

عنوان انگلیسی: Matsuoka oscillator using Simulinkزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۰۱کلید واژه ها:matsuokaOscillatorsimulationsimulinkاسیلاتوربرقجریان متناوبقدرتمدار الکتریکیموج سینوسیموج مربعینوساننوسان ساز غیرخطینوسان‌سازاسیلاتور ماتسوکا با استفاده از سیمولینکMatsuoka Read More →