برش تصویر

عنوان انگلیسی: FigCropزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۲۶کلید واژه ها:cropdatadata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseexplorationfigcropfiguregraphicalinteractiontrimانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در متلبجستجوی دادهداده کاویکاوش دادهبرش Read More →

الگوریتم پیشرفته کوتاهترین مسیر دیکسترا

عنوان انگلیسی: Advanced Dijkstra’s Minimum Path Algorithmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۶۹۵کلید واژه ها:Bellmandijkstradynamic programmingmarkov decision processminimum costOptimal Controlset coveringshortest distanceshortest pathالگوریتم بلمن-فوردالگوریتم جانسونالگوریتم Read More →

“Single-Input-Dual-Output Matrix Converters and Space Vector Modulation”

عنوان انگلیسی: “Single-Input-Dual-Output Matrix Converters and Space Vector Modulation”تعداد کلیک: ۱۶۴۰کلید واژه ها:Five-Leg InverterIndirect Matrix ConverterNine-Switch Invertersvm“Single-Input-Dual-Output Matrix Converters and Space Vector Modulation””Single-Input-Dual-Output Matrix Converters Read More →

تابع برش بیتی برای ماتریس اعداد صحیح

عنوان انگلیسی: Bit-slicing function for integer matricesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۹۰کلید واژه ها:bit slicingbit vectorCommunicationsdata importDigital Signal ProcessingdspField-Programmable Gate ArrayFPGAmatrixrearrange bitssignal processingاف پی Read More →