نتایج جستجو برای «materials»

تعداد کلیک: 738
عنوان انگلیسی: Formation simscape STI2D
لینک: http://codesara.ir/content/m1761320-formation-simscape-sti2d
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1761320
تعداد کلیک: 5088
عنوان انگلیسی: Risk and Asset Allocation
لینک: http://codesara.ir/content/m1188772-risk-and-asset-allocation
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1188772

دانلود رایگان پایان نامه:مدل چند مقیاسه: کاربردها در علوم مواد و شیمی و پیشرفت در کارآیی آنها