تراز بندی چند قله ای برای طیف سنجی جرمی

عنوان انگلیسی: Multiple Peaks Alignment for Mass Spectrometryزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۰۰۹کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxdata importmass spectrometrypreprocessingspectrastatisticsاطلاعات زیستیبیوانفورماتیکتحلیل داده های پزشکیتحلیل داده های Read More →

شبیه سازی جسم صلب با جرم ثابت و شش درجه آزادی

عنوان انگلیسی: MATLAB simulation of fixed-mass rigid-body 6DOFزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۹۴کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلaerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABaircraftairplanebodyDifferential Equationdifferential equationsmatlaboderigidاجسام پروازیتحلیل Read More →

طراحی اتومبیل سواری

عنوان انگلیسی: Design of Passenger Carزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۹۲کلید واژه ها:Suspension Systemارتعاشارتعاشاتتعلیقجرم فنربندی شدهسیستم تعلیقسیستم تعلیق ثابتسیستم تعلیق مستقلفنر بندیفنربندینوسانطراحی اتومبیل سواریDesign Read More →

مدل ماتریسی جرم-دمپر-فنر (مدل دو درجه آزادی)

عنوان انگلیسی: Mass-Dampening-Stiffness Matrix EOMزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۴۱کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABdynamicseomequation of motionmassmechanical modelingmotionstiffnessstructuresسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا Read More →