نتایج جستجو برای «mass»

تعداد کلیک: 1083
عنوان انگلیسی: Design of Passenger Car
لینک: http://codesara.ir/content/m1771113-design-of-passenger-car
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1771113
تعداد کلیک: 592
عنوان انگلیسی: Mass-Spring Oscillator
لینک: http://codesara.ir/content/m1264237-mass-spring-oscillator
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1264237

تراز بندی چند قله ای برای طیف سنجی جرمی