جعبه ابزار (تولباکس) نقشه سازی میدانی

عنوان انگلیسی: Field Mapping Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۲۴۰کلید واژه ها:b0Balanced histogram thresholdingdistortion correctionfield mappingMagnetic Resonance ImagingMRImultichannel rf coilsOtsu Methodtoolboxآستانه گذاری بر پایه Read More →

نقاط متناظر از طریق MDL

عنوان انگلیسی: Corresponding Points through MDLزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۳۳۳کلید واژه ها:aamactive shape modelanalysisasmcomponentcorrespondencescorresponding pointsDimensionality ReductionFirst Componentimage processingmappingmdlminimum description lengthpcaprincipalPrinciple Component Analysisshape modelsphericalآنالیز Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:فیلترهای اطلاعاتی بیزی پراکنده برای مکان یابی و نقشه سازی

عنوان انگلیسی: Thesis:”Sparse Bayesian Information Filters for Localization and Mapping”تعداد کلیک: ۵۷۸۵کلید واژه ها:MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGYThesisپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکترامهندسی اقیانوسدانلود Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:smokeNav- مکان یابی و نقشه سازی همزمان در حالات دارای کاهش میدان دید

عنوان انگلیسی: Thesis:”SmokeNav – Simultaneous Localization and Mapping in Reduced Visibility Scenarios”تعداد کلیک: ۱۹۱۵کلید واژه ها:ThesisUniversity of Coimbraپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکترامهندسی Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:مکان یابی و نقشه سازی و مسیریابی همزمان در محیط شهری با استفاده از اسکنرهای چندتایی لیزری دو بعدی

عنوان انگلیسی: Thesis:”SIMULTANEOUS LOCALIZATION, MAPPING AND OBJECT TRACKING IN AN URBAN ENVIRONMENT USING MULTIPLE 2D LASER SCANNERS”تعداد کلیک: ۱۶۲۰کلید واژه ها:ThesisUNIVERSITY OF FLORIDAپایان نامه کارشناسی Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:مکان یابی و نقشه سازی همزمان در داخل بدن انسان (Body-SLAM)

عنوان انگلیسی: Thesis:”On Simultaneous Localization and Mapping inside the Human Body (Body-SLAM)”تعداد کلیک: ۲۲۲۶کلید واژه ها:ThesisWORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTEپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکترامهندسی Read More →

نگاشت خودکار مرز شکست

عنوان انگلیسی: Automated Failure Boundary Mappingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۴۷کلید واژه ها:clusteringglobal optimizationoptimizationpattern searchsensitivity analysissimmechanicssimulationstatisticsالگوریتم ازدحام ذراتالگوریتم بهینه سازیالگوریتم ژنتیکالگوریتم مورچگانبهینه سازی چند Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:BodySlam: مکان یابی و نقشه سازی برای راهنمایی جراحی

عنوان انگلیسی: Thesis:”BodySLAM: Localization and Mapping for Surgical Guidance”تعداد کلیک: ۲۳۸۶کلید واژه ها:Carnegie Mellon UniversityThesisپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکترامهندسی برق و کامپیوتردانلود Read More →