شمارنده کدگشای MAP

عنوان انگلیسی: Log MAP decoderزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۴۰کلید واژه ها:CommunicationsConvolutionconvolutional decoderfunctional analysismap decoderturbo codesبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعکانوولوشنمعادلات دیفرانسیلمهندسی برقهمگشتشمارنده کدگشای MAPLog Read More →

نقشه ؟ تکراری GingerBread_Man با پارامترها. جذب مرورگر

عنوان انگلیسی: GingerBread_Man iterated chaotic map with parameters. Attractor explorerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۱۵کلید واژه ها:attractorchaosdata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabasedemoiteratedmapmathematicsmodelingphysicsانبار دادهپایگاه دادهپیمایش Read More →

الگوریتم کوتاهترین مسیر دیکسترا

عنوان انگلیسی: Dijkstra’s Shortest Path Algorithmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۰۳۷کلید واژه ها:dijkstragraphgraph theorymapshortest distanceshortest pathالگوریتم بلمن-فوردالگوریتم جانسونالگوریتم جستجوی A استارالگوریتم دیکستراالگوریتم فلوید-وارشالدرخت کوتاه Read More →