روبات متحرک چرخ دار (WMR) غیر هولونومیک

عنوان انگلیسی: Nonholonomic-Wheel Mobile Robot (WMR)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۴۶۴کلید واژه ها:constraintcontrol algorithmMobile Robotnoholonomicrobotics project reportpresentationpptsimulationTransportationwheel mobile robotارتباطاتبرنامه نویسی ربات های متحرکترابریتوزیعجابجاییحمل و Read More →

Impedance Control of the 3RPS Parallel Manipulator

عنوان انگلیسی: Impedance Control of the 3RPS Parallel Manipulatorتعداد کلیک: ۱۱۸۷کلید واژه ها:۳RPS parallel robotcontrolImpedance ControlImpedance Control of the 3RPS Parallel ManipulatorImpedance Control of the Read More →