دانلود رایگان پایان نامه: تنظیم پارامتر های سیستم مورچگان بیشینه-کمینه یا MMAS به صورت آنلاین و آفلاین

عنوان انگلیسی: Thesis: Tuning MAX-MIN Ant System with off-line and on-line methodsتعداد کلیک: ۱۱۲۳کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامهدانلود پایان نامهدانلود تزگزارش آکادمیکدانلود رایگان Read More →

دانلود رایگان پایان نامه: مقایسه تنظیم پارامتر آفلاین و آنلاین: مطالعه الگوریتم مورچگان کمینه-بیشینه برای حل مسأله فروشنده دوره گرد

عنوان انگلیسی: Thesis: Off-line vs. On-line tuning: A study on MAX–MIN Ant System for the TSPتعداد کلیک: ۱۸۰۲کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامهدانلود پایان Read More →

رسم خط

عنوان انگلیسی: drawlineزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۹۸کلید واژه ها:annotationcustomizationdrawfeature extractionfeature selectionHough Transformimagelabellineاستخراج اطلاعات خطوطاستخراج ویژگیپردازش تصویرتبدیل هافتشخی نقطهتشخیص خطتشخیص دایرهفیلتر مکانیرسم خطdrawline فرم Read More →

شبیه ساز Flickermeter

عنوان انگلیسی: Flickermeter Simulatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۲۲کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theoryElectrical EngineeringElectronic EngineeringelectronicsemcmeasurementpowersimulationSystems theoryاتوماسیونادوات نیمه هادیالکترونیکسیستم های کنترلفیزیک الکترونیککاربرد متلب در الکترونیکمدارهای Read More →