نتایج جستجو برای «kmeans»

تعداد کلیک: 1397
عنوان انگلیسی: kmeans clustering
لینک: http://codesara.ir/content/m1092206-kmeans-clustering
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1092206
تعداد کلیک: 3224
عنوان انگلیسی: kmeans image segmentation
لینک: http://codesara.ir/content/m1045333-kmeans-image-segmentation
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1045333
تعداد کلیک: 1871
عنوان انگلیسی: Fast K-means
لینک: http://codesara.ir/content/m1090215-fast-k-means
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1090215
تعداد کلیک: 1526
عنوان انگلیسی: Kmeans
لینک: http://codesara.ir/content/m1092195-kmeans
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1092195
تعداد کلیک: 732
عنوان انگلیسی: kmedioids
لینک: http://codesara.ir/content/m1092631-kmedioids
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1092631
تعداد کلیک: 2029
عنوان انگلیسی: K-means image segmentation
لینک: http://codesara.ir/content/m1091539-k-means-image-segmentation
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1091539

الگوریتم خوشه بندی K-means