ماوس تعاملی

عنوان انگلیسی: Interactive Mouseزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۳۰۷کلید واژه ها:cursordata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseexplorationinteractivemousepanviewzoomانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در متلبجستجوی دادهداده کاویکاوش Read More →

اتصال به ؟ از طریق ActiveX API

عنوان انگلیسی: Connecting to Interactive Brokers via ActiveX APIزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۷۹کلید واژه ها:api wrapperdata importfinanceFinancial Engineeringinteractive brokersتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم Read More →

تبدیل شکل سه بعدی متلب به سه بعدی (X)HTML

عنوان انگلیسی: Matlab 3D figure to 3D (X)HTMLزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۳۸۷کلید واژه ها:۳dbrowserfirefoxgraphicshtmlhtml5interactivelinesMagnetic Resonance ImagingMRIopenglpatchpick of the weekpotwsurfacevisualizationvrmlwebwebglx3dxhtmlxmlام‌آرآیپرتونگاریپزشکیتجهیزات پزشکیتشدید مغناطیسیتصویربرداری پزشکیتصویرسازی تشدید Read More →

فیلتر فوریه تعاملی (نسخه ۱٫۵)

عنوان انگلیسی: Interactive Fourier Filter (version 1.5)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۸۶کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاfilterfilter analysisFilter Designfourierinteractivekalman filterKFlinear quadratic estimationLQEPrediction Problemssignal Read More →

انتخاب کردن بیضی

عنوان انگلیسی: Ellipseselectزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۶۹کلید واژه ها:clusterdata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseellipseguiinteractiveplotselectionانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در متلبجستجوی دادهداده کاویکاوش دادهانتخاب Read More →

نمایشگر سری های زمانی

عنوان انگلیسی: Time Series Viewerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۶۶۶کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABdata explorationdragdropexploreinteractiveplottelemetrytime seriesسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد Read More →

یافتن دایره ها توسط تبدیل هاف به صورت GUI

عنوان انگلیسی: FindCirclesGUIزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۴۶کلید واژه ها:circle detectioncircular hough transformdetect circlesfeature extractionfeature selectionfind circlesHough Transformimfindcirclesاستخراج اطلاعات خطوطاستخراج ویژگیپردازش تصویرتبدیل هافتشخی نقطهتشخیص Read More →

ابزار بهینه سازی سبد سهام

عنوان انگلیسی: Portfolio Optimizer Toolزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۳۶کلید واژه ها:data importfinanceFinancial EngineeringFinancial Toolboxguioptimizationتحلیل مالی در متلبجعبه ابزار مالیجعبه ابزار مالی در متلبعلوم Read More →

نمایش دهنده فراکتال

عنوان انگلیسی: Fractal Explorerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۵۱۰کلید واژه ها:attractorchaosfractalfractalslandscapeslindenmayerlogisticLorenz AttractorquaternionSelf-Organizing MapsSOMآشوباترکتورتطبیق پذیریجاذبجاذب لورنزخوشه بندیسیستم غیر خطیسیستم لورنزسیستم های آشوبیشبکه عصبی رقابتیشبکه های Read More →