دانلود رایگان پایان نامه: هوش مصنوعی تجمعی: ایفای نقش شبیه سازی شده از داده های جمعیت سپاری شده

عنوان انگلیسی: Thesis: Collective Artificial Intelligence: Simulated Role-Playing from Crowdsourced Dataتعداد کلیک: ۲۴۲۸کلید واژه ها:MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGYThesisپایان نامهدانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکترامعماری و برنامه Read More →

انتخاب ویژگی براساس اطلاعات اثر متقابل

عنوان انگلیسی: Feature Selection Based on Interaction Informationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۵۶۱کلید واژه ها:AIAI in MATLABArtificial Intelligenceconditional entropyData MiningdimensionalizediscretizationEntropyfeature selectionfirst order utilityfrequency tableinformation Read More →

MANCOVAN

عنوان انگلیسی: MANCOVANزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۵۷کلید واژه ها:analysis of covarianceancovaancovananovaanovanbayesian information criterionDimensionality Reductionggeneral linear modelglmlawley hotelling tracemancovamancovanmanovamanovanmonte carlomultivariate analysismultivariate responsestatisticstoolboxالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت Read More →