درایور سریال فشارسنج دیجیتالی علمی فیشر

عنوان انگلیسی: Fisher Science Digital Manometer Serial Driverزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۳۷کلید واژه ها:automationfisher scientific manometergas pressureictInstrument Controlinstrumentationinstrumentation labrs232cSerial Portابزار دقیقخودکار سازیسیستم کنترلشبکه Read More →

instrSelector انتخاب گر

عنوان انگلیسی: instrSelectorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۱۹کلید واژه ها:applicationautomaticautomationexampleguihardwareict toolsinstrumentInstrument Controlinstrumentationinstrumentsselectionselectortest and measurementtmابزار دقیقخودکار سازیسیستم کنترلشبکه عصبیکنترل ابزارکنترل سیستمکنترل کننده خودکارمهندسی ابزار دقیقمهندسی Read More →

تراز بندی چند قله ای برای طیف سنجی جرمی

عنوان انگلیسی: Multiple Peaks Alignment for Mass Spectrometryزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۶۹کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxdata importmass spectrometrypreprocessingspectrastatisticsاطلاعات زیستیبیوانفورماتیکتحلیل داده های پزشکیتحلیل داده های Read More →

مدل سیمیولینک برای سیستم شبکه بیسیم محلی ۸۰۲٫۱۱b PHY

عنوان انگلیسی: ۸۰۲٫۱۱b PHY Simulink Modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۵۱۵کلید واژه ها:۸۰۲۱۱ matlabcckCommunicaton SystemDigital Signal Processingdspphysical layer physimulinkwirelesswireless lanپردازش دیجیتالپردازش سیگنالپردازش سیگنال دیجیتالپردازش Read More →

نمودار زمان باقی مانده

عنوان انگلیسی: Modulo Time Plotزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۱۱کلید واژه ها:daqDAQ Carddata acquisitiondata diagnosticeye diagrammeasurementsignal processingاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپردازش سیگنالجمع آوری دادهدریافت دادهکارت Read More →

dunnett.m

عنوان انگلیسی: dunnett.mزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۷۲کلید واژه ها:data explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabasemeasurementmodelingstatisticssystem identificationآمارانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در متلبتئوری سیستمتئوری کنترلجستجوی Read More →