یکسو ساز دیودی نیم موج

عنوان انگلیسی: Half wave Diode based rectifierزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۹۹کلید واژه ها:Diodeindustrial electronicspower electronicsPower SystemRecctifierrectifiersim power systemSimPowerSystemsimulinkادوات الکترونیکیادوات الکترونیکی نیمه هادیادوات نیمه Read More →

اینورتر سینوسی اصلاح شده بر اساس PWM

عنوان انگلیسی: Modified Sinusoidal PWM based Inverterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۸۳کلید واژه ها:۳ phase dc ac inverterindustrial electronicsinvertermodulationOscillatorpower electronicsPulse-Width ModulationPWMsimulationsimulinkspwmsub oscillation methodthird harmoniczero Read More →

یکسو ساز دیودی نیم موج با دیود هرز گرد

عنوان انگلیسی: Half wave Diode based rectifier with Free wheeling diodeزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۲۷کلید واژه ها:Diodeindustrial electronicspower electronicsRecctifierrectifierssim power systemSimPowerSystemsimulationsimulinkuncontrolled rectifierادوات الکترونیکیادوات Read More →

مبدل باک– حلقه بسته

عنوان انگلیسی: Buck Converter — Close Loopزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۹۳کلید واژه ها:Buck Converterclose loop buck converterdc dc converterDiodeindustrial electronicspower electronicsPower SystemSimPowerSystemstep down Read More →

اینورتر کنترل جریان باند هیسترزیس

عنوان انگلیسی: Hysteresis band current controlled inverterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۲۹کلید واژه ها:band controlcurrent controlleddcac converterhadeedhysteresisindustrial electronicsksupower electronicsPulse-Width ModulationPWMSimPowerSystemsimulinksingle phase inverterالکترونیکسیم پاور سیستمسیمیولینکشبیه Read More →

پاندول معکوس

عنوان انگلیسی: Inverted Pendulumزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۹۰۰کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theoryGain SchedulingInstrument ControlInverted PendulumLinar Quadratic RegulatorLQRnonlinear unstable systempid designsimmechanicssimulationSystems theoryآونگآونگ معکوسآونگ وارونهابزار Read More →