دانلود رایگان پایان نامه:تکنیک های مبتنی بر یادگیری ماشین برای تجزیه و تحلیل تصویر ویدئویی زیست پزشکی

عنوان انگلیسی: Thesis:Machine learning based techniques for biomedical image-video analysisتعداد کلیک: ۴۷۸۹کلید واژه ها:UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIAدانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکترامهندسی برقدانلود رایگان پایان نامه:تکنیک Read More →

بخش بندی با c-means فازی

عنوان انگلیسی: Fuzzy c-means segmentationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۲۵۴کلید واژه ها:antennaAutomatic Classificationbeam formingclusteringcmeansData Miningerror correctionfuzzy k means clusteringimage decompositionimage detectionimage restorationimage segmentationis it Read More →

الگوریتم قطعه بندی تصویر GrowCut

عنوان انگلیسی: GrowCut Image Segmentationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۸۷۲کلید واژه ها:Cellular Automatacomputer visionDigital Image Processinggraph cutgrowcutimage processingmorphologyplzzz send me the code for image Read More →

HMRF-EM-image

عنوان انگلیسی: HMRF-EM-imageزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۱۷کلید واژه ها:expectationmaximization image segmentation machine learning markov random field pattern recognitionmachine learningpattern recognitionاستخراج ویژگیبازشناخت الگوتشخیص الگوتشخیص Read More →