نتایج جستجو برای «image compression»

تعداد کلیک: 4508
عنوان انگلیسی: Image Compression
لینک: http://codesara.ir/content/m1119251-image-compression
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1119251
تعداد کلیک: 1140
عنوان انگلیسی: Compression Ratio
لینک: http://codesara.ir/content/m1117492-compression-ratio
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1117492
تعداد کلیک: 2931
عنوان انگلیسی: IMComp-Image Compression Software
لینک: http://codesara.ir/content/m1120029-imcomp-image-compression-software
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1120029
تعداد کلیک: 2910
عنوان انگلیسی: Joint source-channel coding of images
لینک: http://codesara.ir/content/m1179313-joint-source-channel-coding-of-images
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1179313
تعداد کلیک: 2815
عنوان انگلیسی: Guided Filter
لینک: http://codesara.ir/content/m1131136-guided-filter
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1131136
تعداد کلیک: 2264
عنوان انگلیسی: NIST (ANSI_NIST-ITL 1-2000) library (for Windows)
لینک: http://codesara.ir/content/m1409657-nist-ansi-nist-itl-1-2000-library-for-windows
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1409657

فشرده سازی تصویر