آنالیز شاخص تصویر فراطیفی

عنوان انگلیسی: Hyperspectral Image Index Analysisزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۹۷۵کلید واژه ها:Entropyergashyperspectral image analysisimage comparisonimage indicesindexinformation theoryrasermseSpreadsheetSPSSآنتروپیاسپرید شیتاسپریدشیتاکسلانتروپیبار اطلاعاتیبی نظمی و نظمتئوری اطلاعاتجدولجدول Read More →

GUI برای تجزیه و تحلیل تصاویر چند متغیره در تصاویر چند طیفی

عنوان انگلیسی: GUI for Multivariate Image Analysis of Multispectral Imagesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۵۸۵کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxcurve resolutionfuzzy setsimimage analysismcrmultivariatepcapure variablesimplismaاطلاعات زیستیبیوانفورماتیکتحلیل داده Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:تکنیک های مبتنی بر یادگیری ماشین برای تجزیه و تحلیل تصویر ویدئویی زیست پزشکی

عنوان انگلیسی: Thesis:Machine learning based techniques for biomedical image-video analysisتعداد کلیک: ۴۷۶۵کلید واژه ها:UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIAدانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکترامهندسی برقدانلود رایگان پایان نامه:تکنیک Read More →

تحلیل سایز ذره از وبینار پردازش تصویر

عنوان انگلیسی: Particle Size Analysis from Image Processing Webinarزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۹۰کلید واژه ها:background removalexamplefeature extraImage Acquisitionimage analysisobject segmentationtutorialاکتساب تصویراکتساب عکساندازه گیری Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:تجزیه و تحلیل تصویر بر اساس متن با کاربرد در بررسی و ارزیابی رژیم غذایی

عنوان انگلیسی: Thesis:Context based image analysis with application in dietary assessment and evaluationتعداد کلیک: ۲۳۳۹کلید واژه ها:Purdue Universityدانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکترادانلود رایگان پایان نامه:تجزیه Read More →

نمونه برداری تصویر ؟

عنوان انگلیسی: Log-polar image samplingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۵۴کلید واژه ها:active visioncomputer visionDigital Image Processingfoveal visionimage analysisimage processingimage resamplingimage transformlogpolarبینایی کامپیوتریبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش Read More →

ویژگی های تصویر GAbor

عنوان انگلیسی: Gabor Image Featuresزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۷۴۶کلید واژه ها:AIAI in MATLABArtificial Intelligencegabor texture featuresimage processingIntelligent SystemsMachine Intelligencetexture analysisسیستم های هوشمندعلوم کامپیوترکاربرد Read More →