فیلد بایاس اصلاح شده فازی C-میانگین

عنوان انگلیسی: Bias Field Corrected Fuzzy C-Meansزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۷۰۱کلید واژه ها:۲d3dartifactsbcfcmbias fieldbias field estimationbiasfieldcolorcolor correctioncorrectioncterrorfcmfuzzy cmeansfuzzy logicFuzzy Logic Toolboxgray scalehelpilluminationlightlight correctionMagnetic Read More →

جبران ؟ تطبیقی

عنوان انگلیسی: Adaptive Illumination Compensationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۰۰کلید واژه ها:face detectionFace recognitionimage processingپردازش تصاویر چهرهپردازش تصویرپردازش تصویر در متلبتشخیص چهرهتشخیص چهره در Read More →

جبران نوردهی در فضای RGB (رنگی)

عنوان انگلیسی: Illumumination Compensation in RGB spaceزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۷۵کلید واژه ها:face detectionFace recognitionimage processingپردازش تصاویر چهرهپردازش تصویرپردازش تصویر در متلبتشخیص چهرهتشخیص Read More →