پکیج PCA و ICA

عنوان انگلیسی: PCA and ICA Packageزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۲۶کلید واژه ها:correlationDimensionality Reductioneigenvalue decompositionFirst Componentindependencenumerical linear algebrapcaPrinciple Component Analysisprobabilityrandom variablessignal processingsingular value decompositionstatisticsآنالیز Read More →

بهینه سازی کنترلر سرعت موتور DC از طریق ICA

عنوان انگلیسی: optimization of DC motor speed controller through ICAزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۰۲کلید واژه ها:dc motor speed controlloptimizationSimPowerSystemsimulinkالکترونیکسیم پاور سیستمسیمیولینکشبیه سازیشبیه سازی Read More →

الگوریتم رقابت استعماری CCA

عنوان انگلیسی: Colonial Competitive Algorithm (CCA)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۸۵۸کلید واژه ها:ACOAnt ColonyAnt Colony Optimizationccacontrol designicamathematicsoptimizationSwarm Intelligenceالگوریتم مورچگانبهینه سازیبهینه سازی کلونی مورچگانبهینه سازی Read More →