نتایج جستجو برای «hough»

تعداد کلیک: 1424
عنوان انگلیسی: Hough Transform for Circle Detection (GUI)
لینک: http://codesara.ir/content/m1476865-hough-transform-for-circle-detection-gui
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1476865
تعداد کلیک: 758
عنوان انگلیسی: Fast implementation of circular Hough-transform
لینک: http://codesara.ir/content/m1476107-fast-implementation-of-circular-hough-transform
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1476107
تعداد کلیک: 1943
عنوان انگلیسی: Hough transform for circles
لینک: http://codesara.ir/content/m1316153-hough-transform-for-circles
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1316153

فیلم آموزشی رایگان تبدیل هاف و روش‌های تشخیص خط و نقطه در متلب