مبدل حرارتی چارچوب و صفحه

عنوان انگلیسی: Plate and Frame Heat Exchangerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۲۱کلید واژه ها:”مهندسی سیالاتheat exchangerHeat TransferHeat Transfer in MATLABmechanicalMechanical Engineeringplate and framestandardsthermoاستاتیکالکترونیکالکتریسیتهانتقال انرژیانتقال Read More →

مایع N2 مبدل های حرارتی

عنوان انگلیسی: Liquid N2 Heat Exchangerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۶۷کلید واژه ها:”مهندسی سیالاتdaqDAQ Carddata acquisitionheat exchangerHeat TransferHeat Transfer in MATLABhxmeasurementn2nitrogensignal processingvaporizerانتقال انرژیانتقال حرارتانتقال Read More →