آشکارساز لبه سازگار با کدر HDL

عنوان انگلیسی: HDL Coder Compatible edge detectorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۱۷کلید واژه ها:Digital ElectronicsDigital Image ProcessingDigital Implementationedgeedge detectionHardware Description Language CoderhdlHDL Coderimage processingsimulinkverilogVerilog Read More →

ATAN CORDIC محاسبه

عنوان انگلیسی: CORDIC atan calculationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۱۷کلید واژه ها:Applications of Fixed-PointarcasicatancordicDigital ElectronicsDigital ImplementationDigital Signal ProcessingdspField-Programmable Gate ArrayFixed-PointFixed-Point ToolboxFPGAHardware Description Language CoderhdlHDL Read More →

واحد DM (واحد داده کاوی)

عنوان انگلیسی: DM Utils (data mining utils)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۵۵کلید واژه ها:Classificationclusteringdata explorationData Exploration in MATLABData Miningdata warehouseDatabasedistance matrixPattern Miningانبار دادهپایگاه دادهپیمایش Read More →