انتقال دهنده GUI متلب

عنوان انگلیسی: MATLAB GUI Makeoverزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۹۲کلید واژه ها:Character Recognitionexampleguigui toolsnormalized unitsOCRstatictoolsuipanelبازشناسی کاراکترپردازش تصویرتبدیل عکس به نوشتهشناسایی حرفشناسایی حروفشناسایی حروف نوریشناسایی Read More →

GUI پنل های ماشین

عنوان انگلیسی: Car Pannels GUIزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۳۲کلید واژه ها:automotiveexampleguigui toolsimageImage Acquisitionmmiاکتساب تصویراکتساب عکساندازه گیری الکترونیکیاندازه گیری الکتریکیاندازه گیری تصویرپردازش تصویرتصاویر دیجیتالتصویر Read More →

Gear3D

عنوان انگلیسی: Gear3Dزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۶۳کلید واژه ها:۳danimationexampleGearGear in MATLABguigui toolsrenderingsurfaceTribologyتحلیل چرخ دنده در متلبچرخ دنده هاحرکت شناسیدنده در متلبماشین آلاتمکانیکمکانیک خودرومهندسی Read More →

Matlab CSS (MSS)

عنوان انگلیسی: Matlab CSS (MSS)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۹۰کلید واژه ها:css gui guide style appearance selector control propertiesexamplegui toolsnavigationجی پی‌ اسراهیابیژئودزیسیگنالمختصات دقیقموقعیت یابیناوبریناوبری Read More →

instrSelector انتخاب گر

عنوان انگلیسی: instrSelectorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۳۳کلید واژه ها:applicationautomaticautomationexampleguihardwareict toolsinstrumentInstrument Controlinstrumentationinstrumentsselectionselectortest and measurementtmابزار دقیقخودکار سازیسیستم کنترلشبکه عصبیکنترل ابزارکنترل سیستمکنترل کننده خودکارمهندسی ابزار دقیقمهندسی Read More →

محاسبات فازی

عنوان انگلیسی: Fuzzy Arithmeticزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۷۳کلید واژه ها:exampleFuzzy ArithmeticFuzzy Computationfuzzy logicFuzzy Logic ToolboxFuzzy MathFuzzy MathematicsFuzzy Numbersguigui toolsاعداد فازیحساب فازیریاضیات فازیسیستم استنتاج Read More →

سکه

عنوان انگلیسی: Coinsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۴۲کلید واژه ها:algorithmBellmanchoosecoinsdynamic programmingexampleguigui toolsmarkov decision processOptimal Controltoolsبرنامه ریزی پویابلمنبهینه سازی دینامیکیفرایند تصمیم گیری مارکوفکنترل بهینهکنترل بهینه Read More →

FastFillGrid

عنوان انگلیسی: FastFillGridزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۰۰کلید واژه ها:active xActiveXexamplegridguigui toolsSpreadsheetSPSStableاسپرید شیتاسپریدشیتاکسلجدولجدول بندیدادهصفحه گستردهمایکروسافت اکسلنرم‌افزارهای صفحه گستردهFastFillGridFastFillGrid فرم عضویت در خبرنامه کدسرا   Read More →

شبکه عصبی هاپفیلد

عنوان انگلیسی: Hopfield Neural Networkزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۳۲کلید واژه ها:Artificial Neural Networksexample gui tools hopfield neural network pattern recognition dynamic axes charect Read More →