دانلود نمایش اسلاید از طریق گالری کداک

عنوان انگلیسی: Download a Slideshow from Kodak Galleryزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۳۰کلید واژه ها:downloadexportgraphicsgraphics exportgraphics importimagesimportkodaknavigationslideshowجی پی‌ اسراهیابیژئودزیسیگنالمختصات دقیقموقعیت یابیناوبریناوبری ماهواره ایهدایتهدایت رادیوییدانلود Read More →

mpgwrite

عنوان انگلیسی: mpgwriteزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۵۶کلید واژه ها:convertdata exportexportgraphics exportgraphics importimportmoviempegnavigationnot a functionutilitiesجی پی‌ اسراهیابیژئودزیسیگنالمختصات دقیقموقعیت یابیناوبریناوبری ماهواره ایهدایتهدایت رادیوییmpgwritempgwrite فرم عضویت Read More →

JPEG2000

عنوان انگلیسی: JPEG2000زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۳۶کلید واژه ها:ebcotformatgraphics exportgraphics importimageimage fileimreadimwriteJoint Photographic Expert Groupjpegjpeg200الگوریتم فشرده سازیالگوریتم فشرده سازی تصویرپردازش تصویرجی پگجی‌پی‌ئی‌جیفشرده سازیفشرده Read More →

jpeg2avi

عنوان انگلیسی: jpeg2aviزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۶۲کلید واژه ها:animationavicreationgraphics exportgraphics importJoint Photographic Expert Groupjpegmovieالگوریتم فشرده سازیالگوریتم فشرده سازی تصویرپردازش تصویرجی پگجی‌پی‌ئی‌جیفشرده سازیفشرده سازی Read More →

الحاق فایل های ویدئویی نوع زیرنمودار

عنوان انگلیسی: Concatenate video files subplot styleزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۸۲کلید واژه ها:avicompare videosconcatframegraphics exportgraphics importimage processingprocessingsubplotutilityvideoVideo Processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپردازش سیگنال های Read More →

برش ویدئو به عناصر فرعی

عنوان انگلیسی: Crop video to sub elementsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۵۳کلید واژه ها:Video Processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپردازش سیگنال های ویدئوییپردازش ویدیودوربین دیجیتالسیگنال ویدئوییفشرده Read More →

چسباندن یک شکل متلب به اکسل

عنوان انگلیسی: Paste a Matlab figure to Excelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۴۴کلید واژه ها:excelexportfiguregraphics exportgraphics importMicrosoft Excel and MATLABMicrosoft OfficeMS Excelplotآفیسآفیس و متلبآموزش Read More →

واکسل کردن مش

عنوان انگلیسی: Mesh voxelisationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۰۴۶کلید واژه ها:۳dcaddata importelementmeshpatchpolygonregion growingstlvoxelvoxeliseVoxelizeپیکسلجزئی سازیجزئیاتساختارعنصرواکسلوکسلوکسل پراکندهوکسل کردنواکسل کردن مشMesh voxelisation فرم عضویت در خبرنامه کدسرا Read More →