مرورگر دسته جولیا GPU

عنوان انگلیسی: GPU Julia Set Explorerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۹۶کلید واژه ها:fractalgpugraphicsGrid computingMIMDParallel ComputingSIMDپردازش با کارایی بالاپردازش توزیع شدهپردازش چند هسته ایپردازش موازیچردازش Read More →

GPUBench

عنوان انگلیسی: GPUBenchزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۳۱کلید واژه ها:benchbenchmarkgpuGrid computingMIMDParallel Computingperformancepick of the weekpotwSIMDtimingutilitiesپردازش با کارایی بالاپردازش توزیع شدهپردازش چند هسته ایپردازش موازیچردازش Read More →

روتین کامپایلر NVCC cuda

عنوان انگلیسی: NVCC cuda compiler wraperزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۷۳کلید واژه ها:compilercudacuda kernelexamplegatherGrid computingkernelMIMDnvidia gpuParallel ComputingptxSIMDtoolkitپردازش با کارایی بالاپردازش توزیع شدهپردازش چند هسته Read More →

GPU-شتاب ثابت ۳D قاب مبتنی بر موجک

عنوان انگلیسی: GPU-accelerated 3D Stationary Wavelet-based Frameزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۴۷کلید واژه ها:Convolutionfunctional analysisimage processingsignal processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعکانوولوشنمعادلات دیفرانسیلمهندسی برقهمگشتGPU-شتاب ثابت Read More →

GPU‌ از مثال های MATLAB

عنوان انگلیسی: GPU from MATLAB(R) exampleزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۲۲کلید واژه ها:cudagpuGrid computingMIMDParallel ComputingSIMDپردازش با کارایی بالاپردازش توزیع شدهپردازش چند هسته ایپردازش موازیچردازش Read More →

متلب برای برنامه نویسان کودا

عنوان انگلیسی: MATLAB for CUDA Programmersزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۴۴کلید واژه ها:gpuGrid computingimage processingMIMDParallel Computingparallel computing toolboxpctSIMDwebinarپردازش با کارایی بالاپردازش توزیع شدهپردازش چند Read More →

کانولوشن دوبعدی سریع برپایه GPU

عنوان انگلیسی: Fast 2D GPU-based convolutionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۶۱کلید واژه ها:۲d convolutionanybody successfully compiled and ran the code under windows i wConvolutioncudafast Read More →