تولباکس سطح حفاظت

عنوان انگلیسی: Protection Level Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۲۰۹کلید واژه ها:aircraftairplanecomposite protection levelconspiring biaseplgbasgnssgpshorizontal protection levelhplhplcintegritylaasplprecision approachprotection levelradial protection levelrplrplcsbassplvertical protection levelvplvplcwaasاجسام پروازیتحلیل Read More →

گیرنده GPS با استفاده FPGA های Xilinx و TI DSP

عنوان انگلیسی: GPS Receiver using Xilinx FPGA and TI DSPزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۴۷کلید واژه ها:acquisitionApplications of Fixed-PointcdmaCommunicaton SystemDigital Signal ProcessingdspField-Programmable Gate ArrayFixed-PointFixed-Point Read More →

Polyspace برای GPS

عنوان انگلیسی: PolyspaceForGPSزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۷۳کلید واژه ها:Polyspacepolyspace plugin gps adaStatic Code Analysisاستاتیکبررسی کد منبعتجزیه و تحلیلتجزیه و تحلیل استاتیکتجزیه و تحلیل Read More →

تبدیلات مختصات GPS

عنوان انگلیسی: GPS Coordinate Transformationsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۷۹کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب در Read More →

تولید کننده کد CA برای GPS

عنوان انگلیسی: GPS CA Code Generatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۱۴کلید واژه ها:chipscoding theoryCommunicationsField-Programmable Gate ArrayFPGAgps ca codeinformation theoryprnvectorsاطلاعاتاف پی جی ایالکترونیکالکترونیک دیجیتالبازیابی اطلاعاتتئوری Read More →

تولباکس (جعبه ابزار) ژئودزیک

عنوان انگلیسی: Geodetic Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۷۹۹کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABanglecoordinatecoordinatesdateearth sciencegeodesygeodeticgeomaticsgpsgps weekjulianmathematicsmeasurementoptimizationstatisticsstatistics surveyingسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد Read More →

مجموعه بلوک روباتیک Olin برای هدف xPC

عنوان انگلیسی: Olin Robotics Blockset for xPC Targetزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۴۳کلید واژه ها:challengedarpadriversgpsgrandimuinslidarroboticssicksimulinkStateflowurbanxPC Targetاجرا در زمان واقعیاجرای بلادرنگاجرای بلادرنگ برنامه در متلباجرای Read More →