نتایج جستجو برای «geometry»

تعداد کلیک: 1633
عنوان انگلیسی: Fundamental Matrix Computation
لینک: http://codesara.ir/content/m1130478-fundamental-matrix-computation
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1130478
تعداد کلیک: 776
عنوان انگلیسی: Read DXF File Data
لینک: http://codesara.ir/content/m1238820-read-dxf-file-data
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1238820

فیلم آموزشی رایگان دستورات ترسیمی سه بعدی در نرم افزار سالیدورکز (بخش چهارم)