فیلم آموزشی رایگان دستورات ترسیمی سه بعدی در نرم افزار سالیدورکز (بخش چهارم)

عنوان انگلیسی: graphic commands in solidworksتوضیحات:برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/fvmec93031eh# نرم‌افزار سالیدورکز (Solidworks) یک نرم‌افزار طراحی سه‌بعدی به کمک رایانه (CAD) Read More →

فیلم آموزشی رایگان دستورات ترسیمی سه بعدی در نرم افزار سالیدورکز (بخش سوم)

عنوان انگلیسی: graphic commands in solidworksتوضیحات:برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/fvmec93031eh# نرم‌افزار سالیدورکز (Solidworks) یک نرم‌افزار طراحی سه‌بعدی به کمک رایانه (CAD) Read More →

فیلم آموزشی رایگان دستورات ترسیمی سه بعدی در نرم افزار سالیدورکز (بخش یکم)

عنوان انگلیسی: graphic commands in solidworksتوضیحات:برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/fvmec93031eh# نرم‌افزار سالیدورکز (Solidworks) یک نرم‌افزار طراحی سه‌بعدی به کمک رایانه (CAD) Read More →

جعبه ابزار (تولباکس) هندسه لایه ای یا FGT

عنوان انگلیسی: FGT – Fold Geometry Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۶۰کلید واژه ها:fold geometryGeologyguiMATLAB for Geologyrock analysistoolboxچینه شناسیدیرین شناسیزمین‌شناسیژئوتکنیکسنگ شناسیعلوم زمینکاربرد متلب در Read More →

ضریب شکل انتقال حرارت تشعشعی (مهندسی مکانیک)

عنوان انگلیسی: Radiation Heat Transfer Shape Factor (Mechnical Engineering)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۰۷کلید واژه ها:”مهندسی سیالاتarbitrary orientationchemistryHeat TransferHeat Transfer in MATLABMechanical Engineeringphysicsradiationshape factorاستاتیکالکترونیکالکتریسیتهانتقال Read More →

محاسبه ماتریس پایه ای

عنوان انگلیسی: Fundamental Matrix Computationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۹۰کلید واژه ها:computer visionDigital Image Processingepipolar geometryfundamental matriximage processingmultiple view geometrystereo visionبینایی کامپیوتریبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش Read More →

خواندن داده های فایل DXF

عنوان انگلیسی: Read DXF File Dataزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۱۲کلید واژه ها:data explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabasedxfgeometryانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در متلبجستجوی Read More →