واسط کاربری گرافیکی فیلتر Gabor

عنوان انگلیسی: Gabor Filetr GUIزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۶۴کلید واژه ها:۲dfeature detectionfilterfilter bankgaborgabor filtergabor filtersguiImage Enhancementimage filteringimage processingاصلاح تصویربازسازی تصویربهبود تصویربهبود کیفیت تصاویر Read More →

ویژگی های تصویر GAbor

عنوان انگلیسی: Gabor Image Featuresزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۷۷۸کلید واژه ها:AIAI in MATLABArtificial Intelligencegabor texture featuresimage processingIntelligent SystemsMachine Intelligencetexture analysisسیستم های هوشمندعلوم کامپیوترکاربرد Read More →

فیلتر گابور دوبعدی (ver 1,2,3)

عنوان انگلیسی: ۲D Gabor Filter(Ver1,2,3)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۵۴۶کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم ها۲dConvolutionFilter DesignfilteringFingerprintfunctional analysisgabor filterImage Enhancementimage processingmathematical modelingsignal processingvisual cortاثر Read More →

سیستم تشخیص چهره

عنوان انگلیسی: Face Detection Systemزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۵۰۷کلید واژه ها:applicationerror in trainnet at 18eye detection in matlabface detectionface detection using neural networkFace Read More →