واسط کاربری گرافیکی فیلتر Gabor

عنوان انگلیسی: Gabor Filetr GUIزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۶۴کلید واژه ها:۲dfeature detectionfilterfilter bankgaborgabor filtergabor filtersguiImage Enhancementimage filteringimage processingاصلاح تصویربازسازی تصویربهبود تصویربهبود کیفیت تصاویر Read More →

اعمال فیلتر Gabor روی یک تصویر

عنوان انگلیسی: Gabor filtering on an imageزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۳۹کلید واژه ها:Entropygaborgabor filtergabor waveletsi am not understandimageImage Acquisitionimage filteringimage processinginformation theorywhat is Read More →

ویژگی های تصویر GAbor

عنوان انگلیسی: Gabor Image Featuresزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۷۷۹کلید واژه ها:AIAI in MATLABArtificial Intelligencegabor texture featuresimage processingIntelligent SystemsMachine Intelligencetexture analysisسیستم های هوشمندعلوم کامپیوترکاربرد Read More →

فیلتر گابور دوبعدی (ver 1,2,3)

عنوان انگلیسی: ۲D Gabor Filter(Ver1,2,3)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۵۴۷کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم ها۲dConvolutionFilter DesignfilteringFingerprintfunctional analysisgabor filterImage Enhancementimage processingmathematical modelingsignal processingvisual cortاثر Read More →

روش فیلتر گاوسی سریع

عنوان انگلیسی: Fast Gaussian Filteringزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۰۶کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاanalysisfilterfilter analysisFilter Designrecursive gaussian filteringsignal processingپردازش سیگنالسیگنال ها و Read More →