جعبه ابزار برای انتشار غیر خطی

عنوان انگلیسی: Nonlinear Diffusion Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۰۴کلید واژه ها:anisotropic diffusioncoherenceenhancing diffusConvolutionfilteringfunctional analysisnonlinear diffusionبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعکانوولوشنمعادلات دیفرانسیلمهندسی برقهمگشتجعبه ابزار برای Read More →

مجموعه توابع گرد کننده

عنوان انگلیسی: Rounding Functions Collectionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۲۱کلید واژه ها:data decimal places finance numeric rounding significant figuresfinanceFinancial Engineeringتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم Read More →

تولباکس و جعبه ابزار ARMAX-GARCH-K برای تخمین، پیش بینی، شبیه سازی و تحلیل ارزش در معرض خطر

عنوان انگلیسی: ARMAX-GARCH-K Toolbox (Estimation, Forecasting, Simulation and Value-at-Risk Applications)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۷۲۴کلید واژه ها:agarchapgarchegarchextreme valuefinanceFinancial EngineeringForcastingforecastinggarchgaussiangedGeneralized Autoregressive Conditional Heteroskedasticitygeneralized exponentialgjrgarchgram charlierhansens Read More →

مفاهیم نظری برنامه نویسی تابعی

عنوان انگلیسی: Functional Programming Constructsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۲۲کلید واژه ها:anonymous conditionalanonymous functionanonymous loopfunction handleFunctional ProgrammingLambda CalculusLambda Computationبرنامه ریزی تابعیبرنامه ریزی تابعی در Read More →