تلفیق ASK, OOK, FSK, BPSK, QPSK, 8PSK

عنوان انگلیسی: ASK, OOK, FSK, BPSK, QPSK, 8PSK modulationsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۳۰۷کلید واژه ها:۸pskaskBinary Phase-Shift KeyingbpskbuenoCommunicaton SystemDigital Modulationfskhttpwwwmathworkscommatlabcentralfileexchangeindextermtag3a22fsk2it is very nicemodulationmodulation techused Read More →

مدولاسیون دیجیتال – ASK، PSK، FSK

عنوان انگلیسی: Digital Modulation — ASK, PSK, FSKزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۲۹۶کلید واژه ها:askber vs snrCommunicationsdemodulationdigital modulation techniquesfskgjorgejunior9111hotmailcommodulationPhase-Shift Keyingpsksignal processingاختلاف فازافزایش برد سیگنالپهنای Read More →

مدولاسیون دیجیتال و آنالوگ

عنوان انگلیسی: Digital and Analog Modulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۹۷کلید واژه ها:demodulationmodulationافزایش برد سیگنالپهنای باند کانالدمدولاتوردمدولاسیونسیگنالسیگنال اطلاعاتفرکانسمدولاتورمدولاسیونمدولاسیون دیجیتال و آنالوگDigital and Analog Modulation Read More →

مدولاسیون دیجیتال

عنوان انگلیسی: Digital Modulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۳۱کلید واژه ها:۸psk modulationsaskber in askbpskdemodulationDigital Modulationfskfsk demodulationmodulationnrzookqpskthankافزایش برد سیگنالپهنای باند کانالدمدولاتوردمدولاسیونسیگنالسیگنال اطلاعاتفرکانسمدولاتورمدولاسیونمدولاسیون دیجیتالDigital Modulation فرم Read More →

مدل NFC با شمای مدولاسیون ASK ساده و AGC

عنوان انگلیسی: NFCزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۹۵کلید واژه ها:agcaskCommunicaton Systemnfcتحلیل سیستم های مخابراتی در متلبسیستم مخابراتیسیستم های مخابراتیطراحی سیستم های مخابراتی در متلبکاربرد Read More →

سیستم های ارتباطی دیجیتال

عنوان انگلیسی: Digital Communication Systemزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۵۳کلید واژه ها:askbpsk1bpsk2Communicaton Systemdigital communication systemfskgeneralتحلیل سیستم های مخابراتی در متلبسیستم مخابراتیسیستم های مخابراتیطراحی سیستم Read More →