روش های پیچیدگی بهینه سازی

عنوان انگلیسی: Complex Method of Optimizationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۳۲کلید واژه ها:constrainedmodelingMulticriteria Optimizationmultiobjective optimizationnonlinearoptimizationPower Systemsystem identificationآمارانرژیبرنامه نویسی چند هدفهبهینه سازیبهینه سازی برداریبهینه سازی Read More →

مدل سیمیولینک برای پایپلاین (خط لوله) سیال

عنوان انگلیسی: Fluid Pipeline Simulink Modelsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۳۸کلید واژه ها:flowfluidhydrauliclineOscillatorpipelinepressuresimulationاسیلاتوربرقجریان متناوبقدرتمدار الکتریکیموج سینوسیموج مربعینوساننوسان ساز غیرخطینوسان‌سازمدل سیمیولینک برای پایپلاین (خط لوله) Read More →

روش تفاضلات محدود برای حل معادله لاپلاس با استفاده از تقسیم بندی های نابرابر (نامساوی) در جدول بندی XY

عنوان انگلیسی: Finite Difference Laplace Equation Solver using unequal square grid xy gridsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۶۱۳کلید واژه ها:”مهندسی سیالاتAerospaceautomotivecfdcomputational fluid dynamicsfinite diferencefluid Read More →

جریان پتانسیل

عنوان انگلیسی: potential flowزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۰۴کلید واژه ها:”مهندسی سیالاتappfluid dynamicsfluid mechanicsguinumerical methodsstreamlineteachingwebcamwecamتحلیل حرکت سیالتحلیل دینامیک سیالاتتحلیل سیالتحلیل سیالاتدینامیکدینامیک سیالاتمهندسی مکانیکمهندسی مکانیک Read More →

دینامیک سیالات هیدرولیکی

عنوان انگلیسی: Hydraulic Fluidزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۴۶کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABautomotivecontrol designembedded codesimulationسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب Read More →

الگوریتم انتظار مشروط متناوب (ACE)

عنوان انگلیسی: Alternating Conditional Expectation algorithm (ACE)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۷۱۷کلید واژه ها:acealternating conditional expectationdata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseestimationmodelingnonparametricoptimizationsignal processingstatisticssystem identificationآمارانبار دادهپایگاه Read More →

تورک موتور الکترومغناطیسی

عنوان انگلیسی: electromagnetic torque motorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۲۶کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABautomotiveسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب در Read More →

راه حلی دیگر برای مسئله ماز با LBMها

عنوان انگلیسی: alternative solution to the maze problem with LBMsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۳۵کلید واژه ها:Cellular AutomataComplex Systemsimage processingاتوماتااتوماتای سلولیرشد سلولیسیستم های خود Read More →