جریان توان هارمونیک شعاعی

عنوان انگلیسی: Radial Harmonic Power Flowزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۳۵کلید واژه ها:harmonic load flowLoad FlowPower Systemradial harmonic load flowradial harmonic power flowradial load Read More →

شبیه سازی شار پتانسیل دو بعدی

عنوان انگلیسی: ۲D Potential Flow Simulatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۷۴کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABaircraftairplanepotential flowاجسام پروازیتحلیل و طراحی هواپیماسفینهسیستم های پروازیفضانوردیکاربرد متلب Read More →

کتابخانه BG V.2.1 بلوک افزونه گراف odn

عنوان انگلیسی: bond graph add-on block library BG V.2.1زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۱۷۶کلید واژه ها:Aerospaceautomotivebond graphbondgraphdedemoenergyenergy structure of systemsmodelingphysicspower flowPower Systemsimulationsimulinkانرژیتوان الکتریکیسامانه انرژیسامانه Read More →