نتایج جستجو برای «fir»

تعداد کلیک: 1074
عنوان انگلیسی: inverse FIR filter
لینک: http://codesara.ir/content/m1370930-inverse-fir-filter
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1370930
تعداد کلیک: 833
عنوان انگلیسی: FIR Filters of Variable Length for the Texas Instruments TMS320C5416 DSK
لینک: http://codesara.ir/content/m1369282-fir-filters-of-variable-length-for-the-texas-instruments-tms320c5416-dsk
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1369282
تعداد کلیک: 283
عنوان انگلیسی: editable FIR response
لینک: http://codesara.ir/content/m1368070-editable-fir-response
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1368070
تعداد کلیک: 813
عنوان انگلیسی: Design and Implementation of FIR Filter
لینک: http://codesara.ir/content/m1366756-design-and-implementation-of-fir-filter
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1366756

A New Quantization Algorithm for FIR Filters Coefficients