نتایج جستجو برای «financial mathematics»

تعداد کلیک: 1023
عنوان انگلیسی: Markowitz Efficient Frontier
لینک: http://codesara.ir/content/m1390071-markowitz-efficient-frontier
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1390071
تعداد کلیک: 1057
عنوان انگلیسی: Matrix Decomposition
لینک: http://codesara.ir/content/m1304935-matrix-decomposition
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1304935
تعداد کلیک: 2924
عنوان انگلیسی: Local Regression 2D
لینک: http://codesara.ir/content/m1304602-local-regression-2d
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1304602
تعداد کلیک: 1919
عنوان انگلیسی: Fast and Detailed Multivariate OLS Regression
لینک: http://codesara.ir/content/m1304056-fast-and-detailed-multivariate-ols-regression
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1304056

مجموعه خروجی قیمت های سهام از یاهو فایننس به صورت یک ماتریس همراه با عنوان و تاریخ ها به فایل اکسل