دانلودر سوابق مالی داده های سهام گوگل

عنوان انگلیسی: Google Finance Historical Stock Data Downloaderزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۵۲کلید واژه ها:financeFinancial Engineeringgoogle financequotestockتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و Read More →

دیتا فید بلادرنگ از یاهو

عنوان انگلیسی: Real-Time Datafeed from Yahoo!زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۰۹کلید واژه ها:analysisdatafeedfinanceFinancial Engineeringmodelingrealtimeyahooتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم مالیکاربرد متلب Read More →

دانلود داده های سوابق سهام (روش جایگزین)

عنوان انگلیسی: Historical Stock Data Download (alternate Method)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۹۱کلید واژه ها:financeFinancial Engineeringتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم Read More →

دریافت گزینه زنجیره های سهام

عنوان انگلیسی: Get stock option chainsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۱۴کلید واژه ها:financeFinancial Engineeringoption chainstockتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم مالیکاربرد Read More →

فرادرس آموزشی رایگان بهینه سازی سبد سهام با استفاده از روش های بهینه سازی کلاسیک و هوشمند-بخش یکم

عنوان انگلیسی: portfolio optimization using classic and intelligent optimization methodsتوضیحات:برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/fvrfin101# بهینه سازی سبد سهام (Portfolio Optimization) یا Read More →

فرادرس آموزشی رایگان بهینه سازی سبد سهام با استفاده از روش های بهینه سازی کلاسیک و هوشمند -بخش دوم

عنوان انگلیسی: portfolio optimization using classic and intelligent optimization methodsتوضیحات:برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/fvrfin101# برای حل مسأله بهینه سازی سبد سهام، Read More →