جعبه ابزار فیلتر پیوستگی بهبود لبه های تصویر

عنوان انگلیسی: Image Edge Enhancing Coherence Filter Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۷۰۲کلید واژه ها:۲d3danisotanisotroanisotropic diffusioncoherence enhancingcoherenceenhancingcolorcomputer visiondenoisingdiffusiondiffusion filteringdiffusion schemeDigital Image Processingedgeedge enhancingeigen valueseigen Read More →

فیلتر دو طرفه

عنوان انگلیسی: Bilateral Filteringزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۳۹کلید واژه ها:bilateral filtercartoon filtercomputer visionDigital Image Processingfilteringimage abstractionimage processingبینایی کامپیوتریبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش تصویر دیجیتالچشم الکترونیکیسیستم Read More →