فیلتر چند جمله ای تطبیق-​​درجه (Savitzky-Golay)

عنوان انگلیسی: Adaptive-Degree Polynomial Filter (Savitzky-Golay Filter)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۵۹۲کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاadaptiveConvolutionDigital Signal Processingdspfilter analysisFilter Designfunctional analysispolynomial filtersavitzkygolay Read More →

طراحی فیلتر پایین گذر CPW

عنوان انگلیسی: CPW Low Pass Filter Designزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۸۳کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاcpw low pass filter designcpw lowpass filter Read More →

طراحی بانک فیلتر

عنوان انگلیسی: Filter Bank Designزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۱۳کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاfilter bankFilter Designnonuniform filter bankoptimizationperfect reconstructionsignal processinguniform filter bankپردازش Read More →

آموزش فیلتر کالمن بی رد یا UKF

عنوان انگلیسی: Learning the Unscented Kalman Filterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۰۵۶کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاaircraftairplaneapproximationdear prof yi caoextended kalextended kalman filterf Read More →

طراحی QMF

عنوان انگلیسی: QMFDesignزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۵۳کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاFilter Designqmfquadrature mirror filtersignal processingپردازش سیگنالسیگنال ها و سیستم هاطراحی فیلترطراحی Read More →