فیلتر سریع FFW در غرب

عنوان انگلیسی: FFW Fastest Filtering in the Westزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۸۲کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاconvconv2Convolutioncorrelationfftfft2filter analysisFilter Designfunctional analysisnormalized crosscorsignal processingبینایی Read More →

تبدیل سریع فوریه Radix-4 نقطه ثابت

عنوان انگلیسی: Fixed Point Radix-4 FFTزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۷۱کلید واژه ها:Applications of Fixed-PointCommunicationsFixed-PointFixed-Point Toolboxsignal processingsignla processingالگوریتم نقطه ثابتالگوریتم نقطه ثابت در متلبجعبه Read More →

FFT لحظه ای

عنوان انگلیسی: Instantaneous FFTزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۸۴کلید واژه ها:Communicationsdata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabasefftguiinteractive plottingmathematicssignal processingstatisticsانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در متلبجستجوی Read More →

پیاده سازی DCT با استفاده از FFT

عنوان انگلیسی: DCT Implemetation using FFTزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۰۳کلید واژه ها:Video Processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپردازش سیگنال های ویدئوییپردازش ویدیودوربین دیجیتالسیگنال ویدئوییفشرده سازی Read More →

بسته ابزارهای تجزیه و تحلیل سطح شتاب FFT

عنوان انگلیسی: FFT accelerated surface analysis tools packageزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۹۹کلید واژه ها:data explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabasefftimage analysissignal processingsurface analysisانبار دادهپایگاه Read More →

کانولوشن برپایه FFT

عنوان انگلیسی: FFT-based convolutionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۸۸کلید واژه ها:convconv2convnConvolutionfftfunctional analysisgpujacketبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعکانوولوشنمعادلات دیفرانسیلمهندسی برقهمگشتکانولوشن برپایه FFTFFT-based convolution فرم عضویت در Read More →

کانولوشن دوبعدی با استفاده از تبدیل فوریه سریع

عنوان انگلیسی: ۲-D convolution using the FFTزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۲۹کلید واژه ها:۲dConvolutionconvolve2fftfilteringfunctional analysisimage processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعکانوولوشنمعادلات دیفرانسیلمهندسی برقهمگشتکانولوشن دوبعدی با Read More →